Danh sách dịch vụ của chúng tôi không kết thúc ở đây. Chúng tôi phù hợp với từng yêu cầu của bạn.
Giải pháp Logistics
Cung cấp một lời khuyên độc lập và xác định sự phù hợp phù hợp cho bạn. Các dịch vụ có nguồn gốc và quản lí vận tải dựa trên các thông số kỹ thuật giải pháp được cung cấp bởi giải pháp chuỗi cung ứng của chúng tôi.

  Câu hỏi cần giải đáp

  Liên hệ với chúng tôi
  Chúng tôi quan tâm tới quản lí vận tải của doanh nghiệp
  Quản lí doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng khi sử dụng chúng tôi.
  Hà Nội
  Số liệu
  Những con số nói lên thành tích của chúng tôi.
  5731
  Xe sử dụng app
  53
  Công ty khác nhau
  600
  Tấn hàng khác nhau
  Gói không giới hạn
  Liên hệ
  Tháng
  Không giới hạn
  Đầy đủ các tính năng, đáp ứng đến 80% nghiệp vụ vận tải
  Cập nhật tính năng mới miễn phí theo định kỳ
  Phát triển miễn phí thêm một số tính năng
  Gói phổ biến
  200.000 VNĐ
  Tháng
  1 xe
  Đầy đủ các tính năng , đáp ứng đến 80% nghiệp vụ vận tải
  Cập nhật tính năng mới miễn phí theo định kỳ
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng ,Hỗ trợ online trọn đời 24/7
  Gói tùy chỉnh
  Liên hệ
  Tháng
  Tùy chỉnh
  Cập nhật các tính năng mới miễn phí theo định kỳ
  Phát triển tính năng theo yêu cầu, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng, hỗ trợ online trọn đời 24/7
  Cách chúng tôi cùng doanh nghiệp thay đổi thế giới
  Thêm câu hỏi cho chúng tôi
  0869697502
  Translate »